Jumaat, 11 Januari 2013

klik kalau nak tau cinta itu apa

Ali usha Aminah.
Aminah usha Muhammad.

Kenapa Ali kejar Aminah,tapi Aminah tak kejar Ali?
Kenapa Aminah kejar Muhammad,tapi Muhammad tak kejar Aminah.

Simple.

Cinta itu celaka!

Muhammad usha Ali.